Mockup av produkt gjord i 3D-programet Cinema 4D

Uppgiftsbeskrivning:

Logotyp & idéskiss
Skapa en logotyp i Illustrator. Logotypen ska innehålla både text och symbol och ska vara i lämpligt format för tryck. Du ska också göra en förpackningsskiss eller ett mönster i Illustrator som du sedan presenterar i din grafiska profil. Dina grafiska alster i Illustrator ska använda följande verktyg, inställningar och funktioner för godkänt betyg: Textverktyget, Pen-tool, Pathfinder, formverktygen, CMYK-färg, EPS-format samt lämplig hantering av objekten.

Grafisk profil (8 sidig broschyr)
 Presentera förpackningen och den grafiska profilen i en rygghäftad broschyr (med uppslag) i 8 eller fler sidor med innehållsförteckning samt rubriker och brödtext. Uppgiften ska vara en komplett grafisk profil med Inledning, designmanér, typografi, logotyp, färger samt förpackningsdesign och ev. annat marknadsföringsmaterial. Sätt samman allt i en presentation med beskrivningar om hur och varför det ska se ut som det gör. Dina InDesign dokument ska använda följande verktyg, inställningar och funktioner för godkänt betyg: Paragraph styles, Character styles, Layout, Sidmallar, Marginaler och utfall, Sidnumrering, Länkade bilder, Innehållsförteckning, ID Package, PDF.
Back to Top