Skoluppgift Berghs SoC

Uppgiften var att illustrera till ett fiktivt reportage vid namn ”allt om metod”. Jag ville symbolisera en modern tidslinje i form av ett facebookflöde. Jag ville även få med det interaktiva perspektivet i kampen och den aktiva handlingen av att dela och dokumentera.
Back to Top