Verksam på Razter
Medlem i Svenska Tecknare och Illustratörcentrum