Illustration på temat karantän

Illustration till Stockholm hippie market

Allt om Metoo Skoluppgift Berghs SoC.  Uppgiften var att illustrera till ett fiktivt reportage vid namn ”allt om metod”. Jag ville symbolisera en modern tidslinje i form av ett facebookflöde. Jag ville även få med det interaktiva perspektivet i kampen och den aktiva handlingen av att dela och dokumentera.
Allt om Metoo Skoluppgift Berghs SoC. Uppgiften var att illustrera till ett fiktivt reportage vid namn ”allt om metod”. Jag ville symbolisera en modern tidslinje i form av ett facebookflöde. Jag ville även få med det interaktiva perspektivet i kampen och den aktiva handlingen av att dela och dokumentera.
Allt om Metoo Skoluppgift Berghs SoC.  Uppgiften var att illustrera till ett fiktivt reportage vid namn ”allt om metod”. Jag ville symbolisera en modern tidslinje i form av ett facebookflöde. Jag ville även få med det interaktiva perspektivet i kampen och den aktiva handlingen av att dela och dokumentera.
Allt om Metoo Skoluppgift Berghs SoC. Uppgiften var att illustrera till ett fiktivt reportage vid namn ”allt om metod”. Jag ville symbolisera en modern tidslinje i form av ett facebookflöde. Jag ville även få med det interaktiva perspektivet i kampen och den aktiva handlingen av att dela och dokumentera.
Mega Mind  Skoluppgift Berghs SoC.  Uppgift att illustrera en fiktiv affisch till utställningen Mega Mind på Tekniska Museet. Jag ville symbolisera de olika interaktiva momenten i utställningen och skapa en rolig lekfull affisch som passade målgruppen. 
Mega Mind Skoluppgift Berghs SoC. Uppgift att illustrera en fiktiv affisch till utställningen Mega Mind på Tekniska Museet. Jag ville symbolisera de olika interaktiva momenten i utställningen och skapa en rolig lekfull affisch som passade målgruppen. 
Mega Mind  Skoluppgift Berghs SoC.  Uppgift att illustrera en fiktiv affisch till utställningen Mega Mind på Tekniska Museet. Jag ville symbolisera de olika interaktiva momenten i utställningen och skapa en rolig lekfull affisch som passade målgruppen. 
Mega Mind Skoluppgift Berghs SoC. Uppgift att illustrera en fiktiv affisch till utställningen Mega Mind på Tekniska Museet. Jag ville symbolisera de olika interaktiva momenten i utställningen och skapa en rolig lekfull affisch som passade målgruppen. 
Are you kid-ing dansfestival

Illustrationer på plats
Back to Top