Jobb för Röda Korset Falun. Posters riktade till tre olika platser.
1. Generell till stan
2. Till deras Second hand/samlingsplats (Kupan)
3. Till Högskolan Dalarna

Utformningen skedde efter grafisk profil och bildbank.
Back to Top